alt รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 29  เมษายน 2553

 

 

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

ประจำวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น.

จังหวัด 

จำนวนข้อมูลที่บันทึกทั้งหมด(รายการ) 

ประมาณการจำนวนเกษตรกรทั้งหมด(ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2552)

ผลการบันทึกข้อมูล(%)

วันที่เริ่มบันทึกข้อมูล

รวม

2,742,643

3,596,897

76.25%

 

สสอ.ที่ 1

146,894

160,713

91.40%

 

ลพบุรี

       40,016

           38,812

103.10%

22/3/2553

สุพรรณบุรี

      31,341

           46,248

67.77%

22/3/2553

สระบุรี

      16,920

           14,705

115.06%

22/3/2553

อ่างทอง

      14,532

           10,961

132.58%

22/3/2553

ชัยนาท

      13,893

           17,165

80.94%

22/3/2553

พระนครศรีอยุธยา

       12,058

           12,283

98.17%

22/3/2553

นนทบุรี

         5,929

            2,032

291.78%

22/3/2553

สิงห์บุรี

         5,614

            5,487

102.31%

22/3/2553

กรุงเทพมหานคร

         3,709

            6,590

56.28%

22/3/2553

ปทุมธานี

         2,882

            6,430

44.82%

22/3/2553

สสอ.ที่ 2

107,260

165,716

64.73%

 

สมุทรปราการ

       14,973

            3,374

443.78%

22/3/2553

จันทบุรี

       14,020

           15,256

91.90%

22/3/2553

สระแก้ว

       13,832

           40,220

34.39%

22/3/2553

ฉะเชิงเทรา

       12,917

           14,638

88.24%

22/3/2553

ชลบุรี

 12,701

           36,094

35.19%

22/3/2553

ปราจีนบุรี

       10,710

           13,065

81.97%

22/3/2553

นครนายก

       10,563

            6,133

172.23%

22/3/2553

ตราด

         9,127

           19,067

47.87%

22/3/2553

ระยอง

         8,417

           17,869

47.10%

22/3/2553

สสอ.ที่ 3

757,044

1,133,430

66.79%

 

นครราชสีมา

148,984

201,675

73.87%

11/2/2553

อุบลราชธานี

101,755

182,306

55.82%

11/2/2553

บุรีรัมย์

99,161

149,173

66.47%

11/2/2553

สุรินทร์

95,398

152,036

62.75%

11/2/2553

ศรีสะเกษ

84,199

101,849

82.67%

11/2/2553

ร้อยเอ็ด

80,175

141,524

56.65%

11/2/2553

ชัยภูมิ

69,950

102,739

68.09%

11/2/2553

ยโสธร

50,329

71,953

69.95%

11/2/2553

อำนาจเจริญ

27,093

30,175

89.79%

11/2/2553

สสอ.ที่ 4

580,573

733,447

79.16%

 

สกลนคร

104,564

116,896

89.45%

9/2/2553

ขอนแก่น

86,475

111,757

77.38%

9/2/2553

มหาสารคาม

78,554

105,300

74.60%

9/2/2553

อุดรธานี

69,304

100,347

69.06%

9/2/2553

กาฬสินธุ์

68,462

92,353

74.13%

9/2/2553

นครพนม

45,299

58,805

77.03%

9/2/2553

หนองคาย

45,051

54,737

82.30%

9/2/2553

เลย

37,246

42,409

87.83%

9/2/2553

หนองบัวลำภู

25,447

28,013

90.84%

9/2/2553

มุกดาหาร

20,171

22,830

88.35%

9/2/2553

สสอ.ที่ 5

411,633

499,347

82.43%

 

เชียงใหม่

97,228

147,027

66.13%

5/2/2553

เชียงราย

89,816

65,748

136.61%

5/2/2553

น่าน

53,728

55,084

97.54%

5/2/2553

ลำปาง

51,747

69,681

74.26%

5/2/2553

พะเยา

48,774

50,724

96.16%

5/2/2553

แพร่

30,088

48,529

62.00%

5/2/2553

ลำพูน

23,742

46,697

50.84%

5/2/2553

แม่ฮ่องสอน

16,510

15,857

104.12%

5/2/2553

สสอ.ที่ 6

286,683

304,617

94.11%

 

เพชรบูรณ์

51,462

59,148

87.01%

3/2/2553

นครสวรรค์

37,956

27,888

136.10%

3/2/2553

สุโขทัย

37,580

28,458

132.05%

3/2/2553

พิษณุโลก

36,504

46,641

78.27%

3/2/2553

อุตรดิตถ์

33,250

33,000

100.76%

3/2/2553

กำแพงเพชร

30,878

37,616

82.09%

3/2/2553

พิจิตร

30,585

29,877

102.37%

3/2/2553

อุทัยธานี

15,316

11,709

130.81%

3/2/2553

ตาก

13,152

30,280

43.43%

3/2/2553

สสอ.ที่ 7

112,679

140,768

80.05%

 

กาญจนบุรี

       24,964

           39,659

62.95%

22/3/2553

ราชบุรี

       23,792

           24,649

96.52%

22/3/2553

ประจวบคีรีขันธ์

       18,230

           27,244

66.91%

22/3/2553

นครปฐม

       17,150

           15,126

113.38%

22/3/2553

เพชรบุรี

       16,110

           26,680

60.38%

22/3/2553

สมุทรสาคร

         8,404

            5,871

143.14%

22/3/2553

สมุทรสงคราม

         4,029

            1,539

261.79%

22/3/2553

สสอ.ที่ 8

163,629

241,066

67.88%

 

นครศรีธรรมราช

       62,209

83,449

74.55%

19/2/2553

สุราษฎร์ธานี

       46,065

64,523

71.39%

19/2/2553

ชุมพร

       26,354

57,596

45.76%

19/2/2553

กระบี่

       12,174

9,482

128.39%

19/2/2553

พังงา

         7,995

11,835

67.55%

19/2/2553

ระนอง

         5,886

10,967

53.67%

19/2/2553

ภูเก็ต

         2,946

3,214

91.66%

19/2/2553

สสอ.ที่ 9

176,248

217,793

80.92%

 

ตรัง

       32,999

30,385

108.60%

17/2/2553

พัทลุง

       32,996

35,105

93.99%

17/2/2553

สงขลา

       32,889

45,869

71.70%

17/2/2553

นราธิวาส

       26,331

24,807

106.14%

17/2/2553

ยะลา

       20,635

46,458

44.42%

17/2/2553

ปัตตานี

       19,805

21,986

90.08%

17/2/2553

สตูล

       10,593

13,183

80.35%

17/2/2553

ที่มา :

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์