alt รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2553

 

 

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

ประจำวันที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.

จังหวัด

จำนวนข้อมูลที่บันทึกทั้งหมด(รายการ)

ประมาณการจำนวนเกษตรกรทั้งหมด(ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2552)

ผลการบันทึกข้อมูล(%)

วันที่เริ่มบันทึกข้อมูล

รวม

2,551,204

3,596,897

70.93%

 

สสอ.ที่ 1

119,938

160,713

74.63%

 

ลพบุรี

35,400

38,812

91.21%

22/3/2553

สุพรรณบุรี

25,026

46,248

54.11%

22/3/2553

สระบุรี

16,196

14,705

110.14%

22/3/2553

อ่างทอง

13,241

10,961

120.80%

22/3/2553

ชัยนาท

9,468

17,165

55.16%

22/3/2553

พระนครศรีอยุธยา

7,028

12,283

57.22%

22/3/2553

นนทบุรี

5,867

2,032

288.73%

22/3/2553

สิงห์บุรี

4,681

5,487

85.31%

22/3/2553

กรุงเทพมหานคร

1,928

6,590

29.26%

22/3/2553

ปทุมธานี

1,103

6,430

17.15%

22/3/2553

สสอ.ที่ 2

79,178

165,716

47.78%

 

จันทบุรี

13,542

15,256

88.77%

22/3/2553

สมุทรปราการ

11,911

3,374

353.02%

22/3/2553

ชลบุรี

11,382

36,094

31.53%

22/3/2553

ตราด

8,815

19,067

46.23%

22/3/2553

ฉะเชิงเทรา

8,185

14,638

55.92%

22/3/2553

ปราจีนบุรี

7,573

13,065

57.96%

22/3/2553

นครนายก

6,916

6,133

112.77%

22/3/2553

สระแก้ว

6,769

40,220

16.83%

22/3/2553

ระยอง

4,085

17,869

22.86%

22/3/2553

สสอ.ที่ 3

685,903

1,133,430

60.52%

 

นครราชสีมา

115,898

201,675

57.47%

11/2/2553

อุบลราชธานี

95,898

182,306

52.60%

11/2/2553

บุรีรัมย์

91,404

149,173

61.27%

11/2/2553

สุรินทร์

88,526

152,036

58.23%

11/2/2553

ศรีสะเกษ

75,241

101,849

73.88%

11/2/2553

ร้อยเอ็ด

74,495

141,524

52.64%

11/2/2553

ชัยภูมิ

69,159

102,739

67.32%

11/2/2553

ยโสธร

48,189

71,953

66.97%

11/2/2553

อำนาจเจริญ

27,093

30,175

89.79%

11/2/2553

สสอ.ที่ 4

574,734

733,447

78.36%

 

สกลนคร

104,269

116,896

89.20%

9/2/2553

ขอนแก่น

86,361

111,757

77.28%

9/2/2553

มหาสารคาม

78,328

105,300

74.39%

9/2/2553

อุดรธานี

67,534

100,347

67.30%

9/2/2553

กาฬสินธุ์

66,685

92,353

72.21%

9/2/2553

นครพนม

44,671

58,805

75.96%

9/2/2553

หนองคาย

44,650

54,737

81.57%

9/2/2553

เลย

37,246

42,409

87.83%

9/2/2553

หนองบัวลำภู

24,862

28,013

88.75%

9/2/2553

มุกดาหาร

20,128

22,830

88.16%

9/2/2553

สสอ.ที่ 5

395,072

499,347

79.12%

 

เชียงใหม่

96,995

147,027

65.97%

5/2/2553

เชียงราย

89,816

65,748

136.61%

5/2/2553

น่าน

52,952

55,084

96.13%

5/2/2553

ลำปาง

51,507

69,681

73.92%

5/2/2553

พะเยา

48,774

50,724

96.16%

5/2/2553

ลำพูน

22,974

46,697

49.20%

5/2/2553

แพร่

17,270

48,529

35.59%

5/2/2553

แม่ฮ่องสอน

14,784

15,857

93.23%

5/2/2553

สสอ.ที่ 6

282,976

304,617

92.90%

 

เพชรบูรณ์

51,090

59,148

86.38%

3/2/2553

นครสวรรค์

37,956

27,888

136.10%

3/2/2553

สุโขทัย

36,893

28,458

129.64%

3/2/2553

พิษณุโลก

36,332

46,641

77.90%

3/2/2553

อุตรดิตถ์

33,244

33,000

100.74%

3/2/2553

พิจิตร

30,446

29,877

101.90%

3/2/2553

กำแพงเพชร

30,383

37,616

80.77%

3/2/2553

อุทัยธานี

15,301

11,709

130.68%

3/2/2553

ตาก

11,331

30,280

37.42%

3/2/2553

สสอ.ที่ 7

84,682

140,768

60.16%

 

ราชบุรี

21,131

24,649

85.73%

22/3/2553

กาญจนบุรี

16,264

39,659

41.01%

22/3/2553

ประจวบคีรีขันธ์

14,854

27,244

54.52%

22/3/2553

นครปฐม

13,770

15,126

91.04%

22/3/2553

เพชรบุรี

7,505

26,680

28.13%

22/3/2553

สมุทรสาคร

7,129

5,871

121.43%

22/3/2553

สมุทรสงคราม

4,029

1,539

261.79%

22/3/2553

สสอ.ที่ 8

157,307

241,066

65.25%

 

นครศรีธรรมราช

60,797

83,449

72.86%

19/2/2553

สุราษฎร์ธานี

43,797

64,523

67.88%

19/2/2553

ชุมพร

25,646

57,596

44.53%

19/2/2553

กระบี่

11,991

9,482

126.46%

19/2/2553

พังงา

6,244

11,835

52.76%

19/2/2553

ระนอง

5,886

10,967

53.67%

19/2/2553

ภูเก็ต

2,946

3,214

91.66%

19/2/2553

สสอ.ที่ 9

171,414

217,793

78.71%

 

สงขลา

32,561

45,869

70.99%

17/2/2553

ตรัง

32,048

30,385

105.47%

17/2/2553

พัทลุง

31,215

35,105

88.92%

17/2/2553

นราธิวาส

26,013

24,807

104.86%

17/2/2553

ยะลา

20,046

46,458

43.15%

17/2/2553

ปัตตานี

18,958

21,986

86.23%

17/2/2553

สตูล

10,573

13,183

80.20%

17/2/2553

ที่มา :

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์