ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานบัญชีที่ไม่ถูกโอนย้ายจากระบบ MailGoThai ทั้งบัญชีหน่วยงานและบุคคล ทำการตรวจสอบและแจ้งขอยืนยันการใช้งานระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (workD Platform) ผ่านแบบฟอร์ม URL:http://bit.ly/3QRBtvX ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

workd new3 01