2565 10 28 0001วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยตัวแทนสำนักกองภายในกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ กรมปศุสัตว์