25640108 1เนื่องในวโรกาสปีใหม่ 2564 นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงค์โอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าขอพรและรับโอวาทจาก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีและคณะผู้บริหาร กรมปศุสัตว์ เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ณ กรมปศุสัตว์