25631209 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกิจกรรม รวมพลังต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 ในวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 - 10.00 น. ณ ลานจอดรถ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
#DLDAntiCorruption #กรมปศุสัตว์รวมพลังต่อต้านทุจริต