เนื้อหายาวไม่มีเวลาสรุป ให้ ChatGPT ช่วยสรุปให้ง่ายๆ ใน 1 คลิก

การทำงานในหลายๆอย่าง เราต้องพบเจอกับข้อมูลมากมายมหาศาล เราอาจจะต้องมีการ Reserach ข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้เวลามากในการสรุปข้อมูลแต่ละหัวข้อ ยิ่งถ้าทำในจำนวนมาก และเนื้อหายาวก็อาจจะทำให้เกิดการสับสนได้

ถ้าอย่างนั้นก็ให้ ChatGPT เป็นคนสรุปให้เพื่อช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาในการทำงาน และยังมีความแม่นยำสูง ด้วย Plugin ตัวเสริมของ Google อย่าง “ChatGPT Summary for Chrome” ที่จะช่วยสรุปเนื้อหาในเว็บไซต์ที่เราต้องการได้ง่ายๆ (โดยปัจจุบันยังสรุปออกมาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และยังสามารถสรุปเนื้อหา Video จาก Youtube ได้อีกด้วย โดยจะสรุปออกมาเป็นข้อๆ ให้กระชับและเข้าใจง่ายครับ

โดยวิธีใช้มีเพียงแค่ติดตั้ง Plugin ลง Chorme ที่เราใช้ และหากเราต้องการให้สรุปเนื้อหาเราสามารถกดปุ่ม Plugin ChatGPT Summary เพื่อให้สรุปหน้าเนื้อหาที่เราอยากสรุปได้เลย

ติดตั้ง Plugin ได้ ที่ https://chrome.google.com/.../mikcekmbahpbehdpake.../related

Cr.เพจ Data Innovation and Governance Institute, DIGI

bottom