📢ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ!
พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 ส่งเสริมการก้าวสู่ยุคดิจิทัล ประชาชนติดต่อหน่วยงานรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างภาครัฐกับประชาชน
👍 สะดวก มั่นใจ รัฐไม่ปฏิเสธ
✅ขออนุญาต หรือ รับเอกสาร
✅รับบริการ หรือ สวัสดิการ
✅รับจ่ายเงิน
✅ส่งเอกสาร โดยไม่ต้องเซ็นรับรอง
✅แสดงใบอนุญาต หรือ เอกสารติดตัว
✅ทำสำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย!
อ่านข้อมูล พ.ร.บ. เพิ่มเติมคลิก 💁 https://standard.dga.or.th/digital4citizen/