ประเทศไทยในวันนี้กำลังเปลี่ยนไป เพราะคนไทยกำลังจะมีชีวิตที่ D ขึ้น!

DGA พร้อมผลักดันประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ทุกคนก็ใช้ชีวิตที่ D แบบ Digital ได้มากขึ้น

🌐ใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วย Portal กลางสำหรับติดต่อภาครัฐ จาก DGA

👪 แอป "ทางรัฐ" สามารถใช้บริการภาครัฐได้กว่า 80 บริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชม. ช่องทางเดียว ง่าย จบ ครบทุกช่วงวัย 📍https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html

⚖️LawPortal เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายผ่านเว็บไซต์ 📍www.law.go.th

🤵 ฺBizportal เริ่มตันธุรกิจได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ 📍 www. bizportal.go.th สามารถขออนุญาต ต่ออายุ แก้ไข และยกเลิกใบอนุญาตแบบออนไลน์ได้ เว็บเดียว ยื่นที่เดียว เอกส่ารชุดเดียว

👪 Smart Nation Smart Life
🇹🇭 ประเทศทันสมัย ชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น

#LawPortal#แอปทางรัฐ#Bizportal#SmartNationSmartLife#ประเทศทันสมัยชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น#DGA#สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล#รัฐบาลดิจิทัล