ที่ตั้ง : ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 2331 , 2341

โทรสาร : 0-2653-4925

E-mail : callcenter_ict[at]dld.go.th