สำนักงานปศุุสัตว์เขต1
สำนักงานปศุสัตว์เขต2
สำนักงานปศุสัตว์เขต3
สำนักงานปศุสัตว์เขต4
สำนักงานปศุสัตว์เขต5
สำนักงานปศุสัตว์เขต6
สำนักงานปศุสัตว์เขต7
สำนักงานปศุสัตว์เขต8
สำนักงานปศุสัตว์เขต9
รวมรายงานการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมปศุสัตว์
สรุปการส่งรายงานการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมปศุสัตว์
แผนภูมิเเสดงสถิติการส่งรายงานในรูปแบบหัวข้อและสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์