1.สำนักงานปศุสัตว์เขต1
2.สำนักงานปศุสัตว์เขต2
3.สำนักงานปศุสัตว์เขต3
4.สำนักงานปศุสัตว์เขต4
5.สำนักงานปศุสัตว์เขต5
6.สำนักงานปศุสัตว์เขต6
7.สำนักงานปศุสัตว์เขต7
8.สำนักงานปศุสัตว์เขต8
9.สำนักงานปศุสัตว์เขต9
10.สรุปรายงานการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารฯ(รายเดือน/ปี)
11.แผนภูมิเเสดงสถิติการส่งรายงานในรูปแบบหัวข้อและสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
12.หน่วยงานที่ส่งรายงานและไม่ส่งรายงาน