คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Computer Server)

คอมพิวเตอร์(Personal Computer)

โน๊ตบุ๊ค(Note Book)

เครื่องพิมพ์(Printer)

สแกนเนอร์(Scanner)

เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)