1. คู่มือคำแนะนำการใช้งานระบบส่งข้อความสั้น

2. แบบฟอร์มการขอใช้บริการส่งข้อความสั้น