alt สรุปผลการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าระบบฐานข้อมูลฯของหน่วยงานในพื้นที่ สสอ 6 ณ วันที่ 15 ก.พ.53 เวลา 08.00 น. (สสอ 6 เริ่มบันทึกข้อมูลเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.53) รวมจำนวน 151,685 ข้อมูล แสดงข้อมูลรายจังหวัด อำเภอ

 

 

 

 สสอ 6

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

alt