alt สรุปผลการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าระบบฐานข้อมูลฯของหน่วยงานในพื้นที่ สสอ 4 ณ วันที่ 15 ก.พ.53 เวลา 08.00 น.(สสอ 4 เริ่มบันทึกข้อมูลเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.53) รวมจำนวน 55,293 ข้อมูล แสดงข้อมูลรายจังหวัด อำเภอ

 

 สสอ 4

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬ์สินธุ์

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

alt