alt สรุปผลการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าระบบฐานข้อมูลฯของหน่วยงานในพื้นที่ สสอ 3 ณ วันที่ 15 ก.พ.53 เวลา 08.00 น.(สสอ 3 เริ่มบันทึกข้อมูลเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.53) รวมจำนวน 15,773 ข้อมูล แสดงรายจังหวัด อำเภอ

 

 สสอ 3

alt

 @สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

alt

 @สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

alt

 @สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

 alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

alt

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

alt