alt รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2553

 

 

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

ประจำวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น.

จังหวัด

จำนวนข้อมูลที่บันทึกทั้งหมด(รายการ)

ประมาณการจำนวนเกษตรกรทั้งหมด(ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2552)

ผลการบันทึกข้อมูล(%)

วันที่เริ่มบันทึกข้อมูล

รวม

2,476,892

3,596,897

68.86%

 

สสอ.ที่ 1

105,498

160,713

65.64%

 

ลพบุรี

31,066

38,812

80.04%

22/3/2553

สุพรรณบุรี

21,926

46,248

47.41%

22/3/2553

สระบุรี

15,223

14,705

103.52%

22/3/2553

อ่างทอง

11,392

10,961

103.93%

22/3/2553

ชัยนาท

8,723

17,165

50.82%

22/3/2553

นนทบุรี

5,708

2,032

280.91%

22/3/2553

พระนครศรีอยุธยา

4,531

12,283

36.89%

22/3/2553

สิงห์บุรี

3,967

5,487

72.30%

22/3/2553

กรุงเทพมหานคร

1,886

6,590

28.62%

22/3/2553

ปทุมธานี

1,076

6,430

16.73%

22/3/2553

สสอ.ที่ 2

68,792

165,716

41.51%

 

จันทบุรี

13,083

15,256

85.76%

22/3/2553

สมุทรปราการ

11,699

3,374

346.74%

22/3/2553

ชลบุรี

10,863

36,094

30.10%

22/3/2553

ตราด

8,583

19,067

45.01%

22/3/2553

ปราจีนบุรี

6,465

13,065

49.48%

22/3/2553

นครนายก

6,463

6,133

105.38%

22/3/2553

ฉะเชิงเทรา

5,355

14,638

36.58%

22/3/2553

สระแก้ว

4,633

40,220

11.52%

22/3/2553

ระยอง

1,648

17,869

9.22%

22/3/2553

สสอ.ที่ 3

658,503

1,133,430

58.10%

 

นครราชสีมา

113,116

201,675

56.09%

11/2/2553

อุบลราชธานี

92,291

182,306

50.62%

11/2/2553

บุรีรัมย์

88,367

149,173

59.24%

11/2/2553

สุรินทร์

83,316

152,036

54.80%

11/2/2553

ร้อยเอ็ด

72,766

141,524

51.42%

11/2/2553

ชัยภูมิ

68,864

102,739

67.03%

11/2/2553

ศรีสะเกษ

66,709

101,849

65.50%

11/2/2553

ยโสธร

45,981

71,953

63.90%

11/2/2553

อำนาจเจริญ

27,093

30,175

89.79%

11/2/2553

สสอ.ที่ 4

571,665

733,447

77.94%

 

สกลนคร

103,429

116,896

88.48%

9/2/2553

ขอนแก่น

85,908

111,757

76.87%

9/2/2553

มหาสารคาม

78,007

105,300

74.08%

9/2/2553

อุดรธานี

67,208

100,347

66.98%

9/2/2553

กาฬสินธุ์

66,545

92,353

72.06%

9/2/2553

นครพนม

44,362

58,805

75.44%

9/2/2553

หนองคาย

44,003

54,737

80.39%

9/2/2553

เลย

37,246

42,409

87.83%

9/2/2553

หนองบัวลำภู

24,867

28,013

88.77%

9/2/2553

มุกดาหาร

20,090

22,830

88.00%

9/2/2553

สสอ.ที่ 5

393,351

499,347

78.77%

 

เชียงใหม่

96,901

147,027

65.91%

5/2/2553

เชียงราย

89,816

65,748

136.61%

5/2/2553

น่าน

52,163

55,084

94.70%

5/2/2553

ลำปาง

51,507

69,681

73.92%

5/2/2553

พะเยา

48,774

50,724

96.16%

5/2/2553

ลำพูน

22,737

46,697

48.69%

5/2/2553

แพร่

16,928

48,529

34.88%

5/2/2553

แม่ฮ่องสอน

14,525

15,857

91.60%

5/2/2553

สสอ.ที่ 6

282,951

304,617

92.89%

 

เพชรบูรณ์

51,065

59,148

86.33%

3/2/2553

นครสวรรค์

37,956

27,888

136.10%

3/2/2553

สุโขทัย

36,893

28,458

129.64%

3/2/2553

พิษณุโลก

36,332

46,641

77.90%

3/2/2553

อุตรดิตถ์

33,244

33,000

100.74%

3/2/2553

พิจิตร

30,446

29,877

101.90%

3/2/2553

กำแพงเพชร

30,383

37,616

80.77%

3/2/2553

อุทัยธานี

15,301

11,709

130.68%

3/2/2553

ตาก

11,331

30,280

37.42%

3/2/2553

สสอ.ที่ 7

73,464

140,768

52.19%

 

ราชบุรี

18,195

24,649

73.82%

22/3/2553

ประจวบคีรีขันธ์

14,072

27,244

51.65%

22/3/2553

นครปฐม

13,464

15,126

89.01%

22/3/2553

กาญจนบุรี

13,161

39,659

33.19%

22/3/2553

สมุทรสาคร

6,563

5,871

111.79%

22/3/2553

เพชรบุรี

4,154

26,680

15.57%

22/3/2553

สมุทรสงคราม

3,855

1,539

250.49%

22/3/2553

สสอ.ที่ 8

153,484

241,066

63.67%

 

นครศรีธรรมราช

60,136

83,449

72.06%

19/2/2553

สุราษฎร์ธานี

42,275

64,523

65.52%

19/2/2553

ชุมพร

24,552

57,596

42.63%

19/2/2553

กระบี่

11,947

9,482

126.00%

19/2/2553

ระนอง

5,886

10,967

53.67%

19/2/2553

พังงา

5,742

11,835

48.52%

19/2/2553

ภูเก็ต

2,946

3,214

91.66%

19/2/2553

สสอ.ที่ 9

169,184

217,793

77.68%

 

ตรัง

32,041

30,385

105.45%

17/2/2553

สงขลา

31,797

45,869

69.32%

17/2/2553

พัทลุง

30,648

35,105

87.30%

17/2/2553

นราธิวาส

25,710

24,807

103.64%

17/2/2553

ยะลา

19,794

46,458

42.61%

17/2/2553

ปัตตานี

18,621

21,986

84.69%

17/2/2553

สตูล

10,573

13,183

80.20%

17/2/2553

ที่มา :

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์