alt รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2553

 

 

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น.

จังหวัด

จำนวนข้อมูลที่บันทึกทั้งหมด(รายการ)

ประมาณการจำนวนเกษตรกรทั้งหมด(ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2552)

ผลการบันทึกข้อมูล(%)

วันที่เริ่มบันทึกข้อมูล

รวม

1,920,618

3,596,897

53.40%

 

สสอ.ที่ 3

488,770

1,133,430

43.12%

 

นครราชสีมา

89,360

201,675

44.31%

11/2/2553

บุรีรัมย์

65,388

152,036

43.01%

11/2/2553

ชัยภูมิ

63,967

102,739

62.26%

11/2/2553

สุรินทร์

63,864

149,173

42.81%

11/2/2553

อุบลราชธานี

59,322

182,306

32.54%

11/2/2553

ร้อยเอ็ด

52,274

141,524

36.94%

11/2/2553

ศรีสะเกษ

37,835

101,849

37.15%

11/2/2553

ยโสธร

29,665

71,953

41.23%

11/2/2553

อำนาจเจริญ

27,095

30,175

89.79%

11/2/2553

สสอ.ที่ 4

529,250

733,447

72.16%

 

สกลนคร

98,901

116,896

84.61%

9/2/2553

ขอนแก่น

82,668

111,757

73.97%

9/2/2553

มหาสารคาม

68,882

105,300

65.42%

9/2/2553

อุดรธานี

58,688

100,347

58.49%

9/2/2553

กาฬสินธุ์

58,228

92,353

63.05%

9/2/2553

นครพนม

41,389

58,805

70.38%

9/2/2553

หนองคาย

40,266

54,737

73.56%

9/2/2553

เลย

37,008

42,409

87.26%

9/2/2553

หนองบัวลำภู

24,320

28,013

86.82%

9/2/2553

มุกดาหาร

18,900

22,830

82.79%

9/2/2553

สสอ.ที่ 5

378,518

499,347

75.80%

 

เชียงราย

90,072

65,748

137.00%

5/2/2553

เชียงใหม่

81,779

147,027

55.62%

5/2/2553

น่าน

52,166

55,084

94.70%

5/2/2553

ลำปาง

51,515

69,681

73.93%

5/2/2553

พะเยา

48,788

50,724

96.18%

5/2/2553

ลำพูน

22,737

46,697

48.69%

5/2/2553

แพร่

16,936

48,529

34.90%

5/2/2553

แม่ฮ่องสอน

14,525

15,857

91.60%

5/2/2553

สสอ.ที่ 6

282,218

304,617

92.65%

 

เพชรบูรณ์

50,303

59,148

85.05%

3/2/2553

นครสวรรค์

37,956

27,888

136.10%

3/2/2553

สุโขทัย

36,901

28,458

129.67%

3/2/2553

พิษณุโลก

36,342

46,641

77.92%

3/2/2553

อุตรดิตถ์

33,220

33,000

100.67%

3/2/2553

พิจิตร

30,449

29,877

101.91%

3/2/2553

กำแพงเพชร

30,387

37,616

80.78%

3/2/2553

อุทัยธานี

15,305

11,709

130.71%

3/2/2553

ตาก

11,355

30,280

37.50%

3/2/2553

สสอ.ที่ 8

111,673

241,066

46.32%

 

นครศรีธรรมราช

48,106

83,449

57.65%

19/2/2553

สุราษฎร์ธานี

30,302

64,523

46.96%

19/2/2553

ชุมพร

12,901

57,596

22.40%

19/2/2553

กระบี่

9,169

9,482

96.70%

19/2/2553

ระนอง

5,879

10,967

53.61%

19/2/2553

ภูเก็ต

2,826

3,214

87.93%

19/2/2553

พังงา

2,490

11,835

21.04%

19/2/2553

สสอ.ที่ 9

130,189

217,793

59.78%

 

สงขลา

24,199

45,869

52.76%

17/2/2553

พัทลุง

23,690

35,105

67.48%

17/2/2553

นราธิวาส

22,922

24,807

92.40%

17/2/2553

ตรัง

17,454

30,385

57.44%

17/2/2553

ยะลา

17,349

46,458

37.34%

17/2/2553

ปัตตานี

14,597

21,986

66.39%

17/2/2553

สตูล

9,978

13,183

75.69%

17/2/2553

ที่มา :

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์