alt รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2553

 

 

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2553 เวลา 11.00 น.

จังหวัด

จำนวนข้อมูลที่บันทึกทั้งหมด(รายการ)

ประมาณการจำนวนเกษตรกรทั้งหมด(ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2552)

ผลการบันทึกข้อมูล(%)

วันที่เริ่มบันทึกข้อมูล

รวม

1,849,618

3,596,897

51.42%

 

สสอ.ที่ 3

451,456

1,133,430

39.83%

 

นครราชสีมา

82,526

201,675

40.92%

11/2/2553

บุรีรัมย์

61,464

152,036

40.43%

11/2/2553

ชัยภูมิ

60,637

102,739

59.02%

11/2/2553

สุรินทร์

58,167

149,173

38.99%

11/2/2553

อุบลราชธานี

53,831

182,306

29.53%

11/2/2553

ร้อยเอ็ด

47,429

141,524

33.51%

11/2/2553

ศรีสะเกษ

34,144

101,849

33.52%

11/2/2553

อำนาจเจริญ

27,095

30,175

89.79%

11/2/2553

ยโสธร

26,163

71,953

36.36%

11/2/2553

สสอ.ที่ 4

514,301

733,447

70.12%

 

สกลนคร

96,853

116,896

82.85%

9/2/2553

ขอนแก่น

80,903

111,757

72.39%

9/2/2553

มหาสารคาม

65,963

105,300

62.64%

9/2/2553

อุดรธานี

55,977

100,347

55.78%

9/2/2553

กาฬสินธุ์

55,750

92,353

60.37%

9/2/2553

นครพนม

40,351

58,805

68.62%

9/2/2553

หนองคาย

39,561

54,737

72.27%

9/2/2553

เลย

36,726

42,409

86.60%

9/2/2553

หนองบัวลำภู

23,765

28,013

84.84%

9/2/2553

มุกดาหาร

18,452

22,830

80.82%

9/2/2553

สสอ.ที่ 5

378,507

499,347

75.80%

 

เชียงราย

90,072

65,748

137.00%

5/2/2553

เชียงใหม่

81,768

147,027

55.61%

5/2/2553

น่าน

52,166

55,084

94.70%

5/2/2553

ลำปาง

51,515

69,681

73.93%

5/2/2553

พะเยา

48,788

50,724

96.18%

5/2/2553

ลำพูน

22,737

46,697

48.69%

5/2/2553

แพร่

16,936

48,529

34.90%

5/2/2553

แม่ฮ่องสอน

14,525

15,857

91.60%

5/2/2553

สสอ.ที่ 6

282,218

304,617

92.65%

 

เพชรบูรณ์

50,303

59,148

85.05%

3/2/2553

นครสวรรค์

37,956

27,888

136.10%

3/2/2553

สุโขทัย

36,901

28,458

129.67%

3/2/2553

พิษณุโลก

36,342

46,641

77.92%

3/2/2553

อุตรดิตถ์

33,220

33,000

100.67%

3/2/2553

พิจิตร

30,449

29,877

101.91%

3/2/2553

กำแพงเพชร

30,387

37,616

80.78%

3/2/2553

อุทัยธานี

15,305

11,709

130.71%

3/2/2553

ตาก

11,355

30,280

37.50%

3/2/2553

สสอ.ที่ 8

101,144

241,066

41.96%

 

นครศรีธรรมราช

42,516

83,449

50.95%

19/2/2553

สุราษฎร์ธานี

28,099

64,523

43.55%

19/2/2553

ชุมพร

11,291

57,596

19.60%

19/2/2553

กระบี่

8,818

9,482

93.00%

19/2/2553

ระนอง

5,425

10,967

49.47%

19/2/2553

ภูเก็ต

2,609

3,214

81.18%

19/2/2553

พังงา

2,386

11,835

20.16%

19/2/2553

สสอ.ที่ 9

121,992

217,793

56.01%

 

พัทลุง

22,868

35,105

65.14%

17/2/2553

สงขลา

22,760

45,869

49.62%

17/2/2553

นราธิวาส

20,815

24,807

83.91%

17/2/2553

ตรัง

16,340

30,385

53.78%

17/2/2553

ยะลา

15,494

46,458

33.35%

17/2/2553

ปัตตานี

13,854

21,986

63.01%

17/2/2553

สตูล

9,861

13,183

74.80%

17/2/2553

ที่มา :

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์