alt รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2553

 

 

 

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น.

จังหวัด

จำนวนข้อมูลที่บันทึกทั้งหมด(รายการ)

ประมาณการจำนวนเกษตรกรทั้งหมด(ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2552)

ผลการบันทึกข้อมูล(%)

วันที่เริ่มบันทึกข้อมูล

รวม

3,119,146

3,596,897

86.72%

 

สสอ.ที่ 1

171,395

160,713

106.65%

 

นนทบุรี

5,924

2,032

291.54%

22/3/2553

พระนครศรีอยุธยา

20,754

12,283

168.97%

22/3/2553

อ่างทอง

15,561

10,961

141.97%

22/3/2553

สระบุรี

17,163

14,705

116.72%

22/3/2553

สิงห์บุรี

6,183

5,487

112.68%

22/3/2553

ลพบุรี

41,123

38,812

105.95%

22/3/2553

ชัยนาท

16,310

17,165

95.02%

22/3/2553

สุพรรณบุรี

38,462

46,248

83.16%

22/3/2553

กรุงเทพมหานคร

5,051

6,590

76.65%

22/3/2553

ปทุมธานี

4,864

6,430

75.65%

22/3/2553

สสอ.ที่ 2

159,781

165,716

96.42%

 

สมุทรปราการ

16,787

3,374

497.54%

22/3/2553

นครนายก

15,664

6,133

255.41%

22/3/2553

ปราจีนบุรี

14,896

13,065

114.01%

22/3/2553

จันทบุรี

16,662

15,256

109.22%

22/3/2553

ฉะเชิงเทรา

14,302

14,638

97.70%

22/3/2553

สระแก้ว

32,353

40,220

80.44%

22/3/2553

ชลบุรี

26,981

36,094

74.75%

22/3/2553

ระยอง

11,713

17,869

65.55%

22/3/2553

ตราด

10,423

19,067

54.67%

22/3/2553

สสอ.ที่ 3

919,717

1,133,430

81.14%

 

ศรีสะเกษ

108,539

101,849

106.57%

11/2/2553

นครราชสีมา

205,714

201,675

102.00%

11/2/2553

อำนาจเจริญ

27,208

30,175

90.17%

11/2/2553

ยโสธร

59,003

71,953

82.00%

11/2/2553

ชัยภูมิ

79,770

102,739

77.64%

11/2/2553

บุรีรัมย์

115,667

149,173

77.54%

11/2/2553

สุรินทร์

109,569

152,036

72.07%

11/2/2553

ร้อยเอ็ด

101,483

141,524

71.71%

11/2/2553

อุบลราชธานี

112,764

182,306

61.85%

11/2/2553

สสอ.ที่ 4

628,599

733,447

85.70%

 

สกลนคร

109,738

116,896

93.88%

9/2/2553

หนองบัวลำภู

26,077

28,013

93.09%

9/2/2553

อุดรธานี

90,208

100,347

89.90%

9/2/2553

เลย

37,635

42,409

88.74%

9/2/2553

มุกดาหาร

20,174

22,830

88.37%

9/2/2553

นครพนม

51,613

58,805

87.77%

9/2/2553

หนองคาย

47,643

54,737

87.04%

9/2/2553

ขอนแก่น

95,606

111,757

85.55%

9/2/2553

มหาสารคาม

80,386

105,300

76.34%

9/2/2553

กาฬสินธุ์

69,519

92,353

75.28%

9/2/2553

สสอ.ที่ 5

429,848

499,347

86.08%

 

เชียงราย

89,818

65,748

136.61%

5/2/2553

แม่ฮ่องสอน

21,050

15,857

132.75%

5/2/2553

น่าน

53,881

55,084

97.82%

5/2/2553

พะเยา

48,775

50,724

96.16%

5/2/2553

ลำปาง

58,762

69,681

84.33%

5/2/2553

แพร่

35,091

48,529

72.31%

5/2/2553

เชียงใหม่

98,279

147,027

66.84%

5/2/2553

ลำพูน

24,192

46,697

51.81%

5/2/2553

สสอ.ที่ 6

294,915

304,617

96.82%

 

นครสวรรค์

37,956

27,888

136.10%

3/2/2553

สุโขทัย

37,773

28,458

132.73%

3/2/2553

อุทัยธานี

15,317

11,709

130.81%

3/2/2553

พิจิตร

30,799

29,877

103.09%

3/2/2553

อุตรดิตถ์

33,250

33,000

100.76%

3/2/2553

เพชรบูรณ์

51,808

59,148

87.59%

3/2/2553

กำแพงเพชร

31,560

37,616

83.90%

3/2/2553

พิษณุโลก

36,579

46,641

78.43%

3/2/2553

ตาก

19,873

30,280

65.63%

3/2/2553

สสอ.ที่ 7

136,047

140,768

96.65%

 

สมุทรสงคราม

4,029

1,539

261.79%

22/3/2553

สมุทรสาคร

8,636

5,871

147.10%

22/3/2553

นครปฐม

19,051

15,126

125.95%

22/3/2553

ราชบุรี

26,717

24,649

108.39%

22/3/2553

ประจวบคีรีขันธ์

24,146

27,244

88.63%

22/3/2553

กาญจนบุรี

34,405

39,659

86.75%

22/3/2553

เพชรบุรี

19,063

26,680

71.45%

22/3/2553

สสอ.ที่ 8

181,398

241,066

75.25%

 

กระบี่

13,003

9,482

137.13%

19/2/2553

พังงา

13,130

11,835

110.94%

19/2/2553

ภูเก็ต

3,008

3,214

93.59%

19/2/2553

นครศรีธรรมราช

67,072

83,449

80.37%

19/2/2553

สุราษฎร์ธานี

50,863

64,523

78.83%

19/2/2553

ระนอง

7,911

10,967

72.13%

19/2/2553

ชุมพร

26,411

57,596

45.86%

19/2/2553

สสอ.ที่ 9

197,446

217,793

90.66%

 

ตรัง

33,797

30,385

111.23%

17/2/2553

นราธิวาส

26,751

24,807

107.84%

17/2/2553

พัทลุง

36,523

35,105

104.04%

17/2/2553

ปัตตานี

22,644

21,986

102.99%

17/2/2553

สตูล

11,599

13,183

87.98%

17/2/2553

สงขลา

35,342

45,869

77.05%

17/2/2553

ยะลา

30,790

46,458

66.27%

17/2/2553

ที่มา :

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS)

ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

 

25 % - 50 %

1

จังหวัด

1.32%

 

51 % - 80 %

27

จังหวัด

35.53%

 

80 % ขึ้นไป

48

จังหวัด

63.16%

 

รวม

76

จังหวัด

100.00%