ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

รายงานสรุปการฝึกอบรม โครงการระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมติดตามและอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

สถานะการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2553

ขออนุมัติจัดประชุมติดตามและอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2553

รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับตามผลการบันทึกข้อมูลจากน้อยไปมาก ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553

รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับตามผลการบันทึกข้อมูลจากน้อยไปมาก ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับตามผลการบันทึกข้อมูลจากน้อยไปมาก ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2553

รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับจากมากไปน้อย ประจำวันที่ 29 เมษายน 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2553

รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับจากมากไปน้อย ประจำวันที่ 19 เมษายน 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2553

รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับจากมากไปน้อย ประจำวันที่ 9 เมษายน 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 5 เมษายน 2553

รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับจากมากไปน้อย ประจำวันที่ 5 เมษายน 2553

รายงานความเคลื่อนไหวจำนวนข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แสดงเป็นรายวัน ณ วันที่ 23 มีนาคม 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2553

รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับจากมากไปน้อย ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2553

รายงานความเคลื่อนไหวจำนวนข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แสดงเป็นรายวัน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2553

รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับจากมากไปน้อย ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2553

รายงานความเคลื่อนไหวจำนวนข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แสดงเป็นรายวัน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2553

รายงานสรุปจำนวนเกษตรกรที่บันทึกเข้าระบบ TH-LiFDS เรียงลำดับจากมากไปน้อย ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2553

การส่งข้อมูลเกษตรกรให้ผู้ตรวจสอบระดับอำเภอ

รายงานความเคลื่อนไหวจำนวนข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แสดงเป็นรายวัน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2553

รายงานสรุปลำดับที่ของจังหวัดที่บันทึกข้อมูลฯได้มากที่สุด ประจำวันที่ ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2553

รายงานความเคลื่อนไหวจำนวนข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แสดงเป็นรายวัน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2553

รายงานสรุปลำดับที่ของจังหวัดที่บันทึกข้อมูลฯได้มากที่สุด ประจำวันที่ ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2553

รายงานความเคลื่อนไหวจำนวนข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แสดงเป็นรายวัน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2553

รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2553

รายงานสรุปลำดับที่ของจังหวัดที่บันทึกข้อมูลฯได้มากที่สุด ประจำวันที่ ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2553

รายงานความเคลื่อนไหวจำนวนข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ แสดงเป็นรายวัน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553

สรุปผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2553

รายงานสรุปลำดับที่ของจังหวัดที่บันทึกข้อมูลฯได้มากที่สุด ประจำวันที่ ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2553

สรุปผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2553

รายงานสรุปลำดับที่ของจังหวัดที่บันทึกข้อมูลฯได้มากที่สุด ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2553

สรุปผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2553

รายงานสรุปลำดับที่ของจังหวัดที่บันทึกข้อมูลฯได้มากที่สุด ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2553

สรุปผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

รายงานสรุปลำดับที่ของจังหวัดที่บันทึกข้อมูลฯได้มากที่สุด ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

สรุปผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553

รายงานสรุปลำดับที่ของจังหวัดที่บันทึกข้อมูลฯได้มากที่สุด ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553

สรุปผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

รายงานสรุปลำดับที่ของจังหวัดที่บันทึกข้อมูลฯได้มากที่สุด ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

สรุปผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

สรุปผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

สรุปผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯของหน่วยงานในพื้นที่ สสอ 3

สรุปผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯของหน่วยงานในพื้นที่ สสอ 4

สรุปผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯของหน่วยงานในพื้นที่ สสอ 5

สรุปผลการบันทึกข้อมูลเข้าระบบฯของหน่วยงานในพื้นที่ สสอ 6

สรุปผลการบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าระบบฯ ณ วันที่ 15 ก.พ.53

111,244 ข้อมูลเกษตรกร สสอ 6

แผนผังขั้นตอนการทำงานของระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

ไฟล์อัพเดต IE 7

37,754 ข้อมูล ภายใน 5 วัน

1,004 User Online on TH-LiFDS

โครงการประมาณค่าประชากรสัตว์ใหญ่ฯ

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ฯ

กำหนดการประชุมชี้แจงการสำรวจฯเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 53

แผนผังลำดับขั้นตอนการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

ประมาณการงบฯค่าใช้จ่ายการสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ ปี 2553

โครงการรณรงค์ค้นหาโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบบูรณาการ

บันทึกข้อความที่ กษ 0608/ว24298 ลงวันที่ 30 พ.ย.53

แบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯ (pdf file)

คู่มือการสำรวจสัตว์ฯ ปี 53

แผนผังแสดงกระบวนงานการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553

สรุปผลการประชุมสัมมนาการสำรวจข้อมูลปศุสัตว์ ปี 2552

แบบสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553