# กำหนดการประชุมชี้แจงการสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2553