การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

bannermeeting

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ จังหวัดกระบี่

กำหนดการประชุม

 

เอกสารประกอบการประชุม

8 พฤศจิกายน 2558

10.45 - 12.00น.    แนะนำ DLD Plus : ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์

                             โดย นายกิตติศักดิ์ มะรินทร์ และคณะ 

                              * คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม DLDPlus01

13.00 - 17.00น.   ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                             โดย ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะ

                             - ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

                            - ด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย


9 พฤศจิกายน 2558

08.30 - 12.00น.   ชี้แจงแผนการดำเนินงานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน

                            โดย ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ 


13.00 - 17.00น.   ชี้แจงแผนการดำเนินงานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์

                            โดย ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์


10 พฤศจิกายน 2558

08.30 - 12.00น.   ชี้แจงกระบวนการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ

                           โดย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)