ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมปศุสัตว์ สามารถติดต่อได้ที่

Callcenter : 02-653-4444 ต่อ 2321