25630310 3

ประชาสัมพันธ์ระบบใหม่ล่าสุด!! #กรมปศุสัตว์

ระบบรวบรวมติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและสินค้าด้านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

หรือ #dldblockchain

รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ
• #iOS V. 8.0 ขึ้นไป

https://apps.apple.com/us/app/dld-blockchain/id1498044598

• #Android V. 4.1 ขึ้นไป
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zealtechinter.dldblockchain