งานสัมมนาการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

“กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 15.30 น.

ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4

 

25610320

อ่านรายละเอียด