25630226 2เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสารประชุมทดสอบแผนกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ร่วมกับบ.ผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์