25630115 3วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ "DLD SPORT DAY 2019" ภายในงานมีกิจกรรม FunRun พิธีทำบุญตักบาตร และการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี