25630115 1วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ซึ่งในงานประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท