25621202 2เมื่อวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมการใช้งานระบบรวบรวมติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและสินค้าด้านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี Blockchain สำหรับผู้ดูแลระบบ ณ ห้องพระโคอุสุภราช ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์