256200815 3เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกิจกรรม “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 “ต่อยอดพระราชปณิธาน สืบสานความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร