25620605 3เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดกิจกรรม งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562 หรือ Thailand Livestock Expo 2019 ภายใต้แนวคิด เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท