25620605 2เมื่อวันที่ 29 -30 พ.ค. 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562 หรือ Thailand Livestock Expo 2019 ภายใต้แนวคิด เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท