25620605 1เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.30น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น7 กรมปศุสัตว์