25620422 2วันที่ 10 เมษายน 2562 กรมปศุสัตว์จัดงานมหาสงกรานต์ในตรีมผ้าขาวม้า ณ ลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส การจัดบูธซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค นอกจากนี้มีการจัดประกวดนางเทพีสงกรานต์กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นปีแรก คัดเลือกเพื่อรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1, 2, 3 และมีรางวัลพิเศษขวัญใจมหาชนของกรมปศุสัตว์ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะทำหน้าที่เป็น DLD Ambassador ในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ที่กรมปศุสัตว์ พญาไทต่อไป ซึ่งการประกวดครั้งนี้ นางสาวธนัชชา คุณเขต นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อีกด้วย