25611226 1นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับประทานอาหาร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2561 และต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์