25611207 3เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 น. นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมและมอบดอกไม้แสดงความยินดี