25611026 3เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์