25610814 3วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์