25610814 2เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นจิตอาสากรมปศุสัตว์ รวมพลังร่วมบรรจุถุงยังชีพสัตว์ 1,500 ชุด ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคอีสาน ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี