25610523 9วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคม ออกสุ่มสำรวจซ้ำ ทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี พ.ศ.2561 ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี