25610523 8วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง ออกสุ่มสำรวจซ้ำ ทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี พ.ศ.2561 ในพื้นที่อำเภอเมือง ตำบลควนมะพร้าว จังหวัดพัทลุง