25610523 7วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ ออกสุ่มสำรวจซ้ำ ทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี พ.ศ.2561 ในพื้นที่อำเภอท่าแพ จ.สตูล