25610523 6วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนางรอง ออกสุ่มสำรวจซ้ำ ทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี พ.ศ.2561 ในพื้นที่อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์