25610523 5วันที่ 15 -16 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก ออกสุ่มสำรวจซ้ำ ทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี พ.ศ.2561” ในพื้นที่อำเภอนาหว้า และอำเภอนาแก จ.นครพนม