25610523 4วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก ออกสุ่มสำรวจซ้ำ ทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์ ปี พ.ศ.2561” ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี