25610523 1เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดนิทรรศการในหัวข้อ ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี