25610420 1เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและข้าราชการอาวุโส ณ ชั้น 7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส ของกรมปศุสัตว์ ณ หน้าตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์