25610306 1วันที่ 16 ก.พ. 2561  เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทอง ลงพื้นที่ ที่จังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง ตำบลองค์รักษ์ เพื่อติดตามข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และทดสอบการใช้งานของระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์